Kirkens nødhjelp - fasteaksjonen - "håp i ein drope vatn"


Ta vel imot bøsseberarane og gje nokon "håp i ein drope vatn." - fasteaksjonen går i Bryne, Time og Undheim sokn av stabelen tysdag 28. mars 2023.

Les meir
Illustrasjon  

Kirkens nødhjelp - fasteaksjonen - "håp i ein drope vatn"


Ta vel imot bøsseberarane og gje nokon "håp i ein drope vatn." - fasteaksjonen går i Bryne, Time og Undheim sokn av stabelen tysdag 28. mars 2023.

Les meir

Val av sokneråd i Bryne, Time og Undheim sokn - frist for innlevering av listeforslag


Frist for forslag til kandidater til soknerådet - 15.mars 2023. Frist for å levera eigne lister til soknerådet  - 31. mars 2023 kl. 12.00.

Les meir
Valgurne kirkevalget  

Val av sokneråd i Bryne, Time og Undheim sokn - frist for innlevering av listeforslag


Frist for forslag til kandidater til soknerådet - 15.mars 2023. Frist for å levera eigne lister til soknerådet  - 31. mars 2023 kl. 12.00.

Les meir

Siri Vik vikarierer som kyrkjeverje ut 2023


Gunnar Bjorland Stone har permisjon 

Les meir
Gunnar og Siri  

Siri Vik vikarierer som kyrkjeverje ut 2023


Gunnar Bjorland Stone har permisjon 

Les meir

Aktivitetar i kyrkjene våre


Denne heimesida er for Time kyrkjelege fellesråd. Ønsker du informasjon om aktivitetane i din kyrkjelyd, må du gå til deira heimesider under kyrkjelydar eller via:   Snarveg til kyrkjelydane våre    

Les meir
teikning dekor  

Aktivitetar i kyrkjene våre


Denne heimesida er for Time kyrkjelege fellesråd. Ønsker du informasjon om aktivitetane i din kyrkjelyd, må du gå til deira heimesider under kyrkjelydar eller via:   Snarveg til kyrkjelydane våre    

Les meir

Behov for ein samtale?


Les meir
 

Behov for ein samtale?


Les meir