10 Gode grunnar til å vere konfirmant


  1.  Du får oppleve kva kristen tru er. Det er meir enn eit skulefag.
  2.  Konfirmasjonsdagen er berre din, og du har ein dag der du blir bekrefta for den du er.
  3. Du får oppleve eit nytt fellesskap med andre på samlingar, leir og bli kjent med fleire.
  4. Du får tid til å reflektere, tenke kritisk og sjølvstendig om tru og kva kristendom er.
  5. Du får tid til å reflektere over store spørsmål, og bli kjent med kva du trur på – kva er viktig for deg?
  6. På konfirmasjonsdagen får dei som er glade i deg feire deg.
  7. I konfirmasjonstida pratar vi om sorg og glede, om livets store og små spørsmål.
  8. Du får engasjere deg for andre menneske. Du får også lære kva vi kan gjere for å ta vare på jorda og klimaet vårt.
  9. Du blir del av eit større fellesskap. Berre sjå på #konfirmantene på TikTok!
  10. Du møter folk med ulike meiningar, og saman med dei lærer du noko felles.
Tilbake