Velkomen til vigselÅ inngå ekteskap er ei offentleg handling som kan skje borgarleg eller kyrkjeleg. Ein godkjent vigslar skal erklære at ekteskapet er gyldig. Den norske kyrkja tilbyr kyrkjeleg vigsel til alle par som ynskjer dette. Dei kan seie ja til kvarandre med berre prest og forlovarar til stades, eller med kyrkja full av gjester. Har dei allereie gifta seg i borgarleg samanheng, tilbyr kyrkja å feire dette med forbøn for inngått ekteskap i ein eigen seremoni i kyrkjerommet.

 

 

I Time, Bryne og Undheim kyrkje har me vanlegvis ope for vigsel laurdagar kl.12.45, 14.00 og 15.15. Ved interne arrangement i kyrkjene, kan enkelte datoar vere utilgjengelege. Bestilling av vigsel er elektronisk. Legg inn ønska vigselsdato og tid.

Merknadsfelt:

  • Har du vore gift før, ber me om at dette vert skrive i merknadsfeltet. 
  • Ønsker de IKKJE at vigselen skal publiserast i Helgedagen (kyrkjelydsblad for time) må dette opplysast om i merknadsfeltet. 

Du vil få epost med stadfesting av dato. 

Er det kort tid ( ca 3 mnd ) til ønska vigselsdato og datoen ikkje står på lista, ta kontakt på telefon 51 77 03 77 eller epost: post@timekyrkja.no.

 

 

 

Vigsel i Time

Kort informasjon vedr. vigsel i Time. Meir informasjon finn du øvst på heimesidene under VIGSEL. 

Les meir

 

Prøvingsattest, navneendring m.m

Informasjon om prøvingsattest frå  Folkeregisteret/skattetaten og andre skjema som må evt. må fyllast ut i samband med inngåing av ekteskap...

Les meir

 

I forkant av vigsel

Informasjon om tildeling av prest og informasjon om vigselsamtale 

Les meir

 

Bibeltekstar, musikk og salmer

Ved å ta eigne valg i forhold til musikk, salmar og bibeltekstar vert vigselen meir personleg.

Les meir