I forkant av vigsel


Informasjon om tildeling av prest og informasjon om vigselsamtale 

Ringer i bibel

Kva prest skal vigsle brureparet 

Prestane i Time har turnus for kven som har teneste i vigslane. Brudepara får tildelt prest til sin vigselsdato ut frå denne turnusen. Dersom nokon ynskjer annan prest enn den som har teneste i Time, må den aktuelle presten ha vigselsrett i Den norske kyrkja og det må avklarast i god tid. Brudeparet eller presten sjølv må då kontakte lokal sokneprest via Time kyrkjekontor for avklaring om vigselsløyve.

Vigselssamtale

Når bryllupsdagen nærmer seg, tek presten kontakt med brudeparet og avtaler tidspunkt for vigselssamtale. Vanlegvis inviterer dei til samtale 1-2 månader før vigsel.

Publisering i kyrkjelydsbladet

Dersom brudeparet ikkje ynskjer at vigselen skal publiserast med vigselsdato og namna deira i kyrkjelydsbladet Helgedagen etter at vigselen har funne stad, får dei høve til å gje beskjed om det i vigselssamtale med presten som skal vie dei

 

 

Tilbake