Kva kostar det å gifte seg i kyrkja


For medlemmer i den norske kyrkja er vigselen gratis. 

Time kyrkjelege fellesråd tilbyr gratis vigsel til alle brudepar der ein eller begge er medlemmar av Den norske kyrkja, uavhengig av bustadadresse. Då stiller me med både kyrkje, prest, organist og kyrkjetenar.

For brudefolk som ikkje er medlemmar i Den norske kyrkja, gjeld følgjande satsar:

Kyrkje m/kyrkjetenar kr. 3.000
Organist kr. 2.000
Prest  kr. 3.500
Tilbake