Konfirmantpåmelding
2024


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om deg sjølv. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Ønskjer du å informera oss om noko spesielt (t.d. spesielle behov, lese- og skrivevanskar, allerigi, anna).
Eg vil gjerne vera på gruppe med:


Last gjerne opp bilete av deg sjølv. Biletet må vera av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule
Klasse


Konfirmantar 2024
Undheim, kveldskonfirmant 2023-24 (ledige plasser)
Time (Hognestad/Lye) kveldskonfirmant 2023-24 (ledige plasser)
Bryne, kveldskonfirmant 2023-24 (26 ledige plasser)
Bryne, leirkonfirmant 2023-24 (3 ledige plasser)
Bryne, tilrettelagt 2023-24 (ledige plasser)
Kryss av for ønska konfirmasjonsdag.

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Kryss her hvis det er i orden at konfirmanten sitt namn blir offentleggjort i kyrkjelydsblad, Jærbladet og Stavanger Aftenblad i forkant av konfirmasjonen, og at bilete tatt i samlingane kan visast på konfirmantfest og konfirmasjonsgudsteneste.

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar: