Prisliste


Prisliste pr. 1. januar  2024 - gjeldande for alle med tilknytning til Time kommune. 

 

Prisane vert indeksregulert årleg etter kommunen sin deflator
Gravlegging Kistegrav  Gratis  
  Urnegrav  Gratis  
  Namna minnelund inkl. minneplate med gravering   kr. 4.250  
  Unamna minnelund  Gratis  
Feste Kistegrav -  etter friperiode på 20 år  kr.    294 Vert fakturert på forskot, 5 år om gongen 
      - festa grav ved sida av   kr.    294 Vert fakturert på forskot, 5 år om gongen 
  Urnegrav - etter friperioden på 20 år   kr.    294 Vert fakturert på forskot, 5 år om gongen 
  Namna minnelund - etter friperioden på 20 år   kr.    294 Vert fakturert på forskot, 5 år om gongen 
  - Festa plass til minneplate ved sida av   kr.    294 Vert fakturert på forskot, 5 år om gongen
Stell Avtale om årleg stell - standard   kr. 2.200 pr bed Vert fakturert årleg på forskot
  Avtale om årleg stell bedplate/lite bed   kr. 1.938 pr bed Vert fakturert årleg pr bed 
  Gravkrans til jul (for dei med stellavtale)  kr.    162 Vert fakturert saman med stellet 

 

Tilbake