Behov for ein samtale?


Går du med tankar som du treng å snakka med nokon om? Eller ønsker du forbønn? Våre prestar og diakonar har erfaring og dei har tid til ein samtale. Tilbodet er gratis. Ta gjerne kontakt.

Praxedes Slettebø 488 96 919
Diakon i Time og Undheim

Marit Høie Hetland 911 63 039
Diakon i Bryne

Yngvar Nilsen 466 52 874
Sokneprest i Time

Stein Ødegård 911 57 105
Sokneprest i Bryne

Roald Byberg 400 38 028
Sokneprest i Undheim (vikar)

 

Bilde: malin Longva/Den Norske Kirke

Tilbake