Gravferd - Seremonitider og Seremonistader


I Time kommune er det 4 seremonistader for gravferd i Time kommune - Bryne kyrkje, Time kyrkje, Time bårehus og Undheim kyrkje. Time kyrkje og Undheim kyrkje er dei kyrkjene som er mest brukt, då desse kyrkjene ligg i tilknytning til gravplassane. Det er allikevel ikkje noko i vegen for å ha gravferd frå Bryne kyrkje om det er meir naturleg.

 

Seremoniane vert gjennomført:

  • Tysdagar   10.30 og 12.30
  • Torsdagar  10.30 og 12.30
  • Fredagar   10.30 og 12.30

 

Tid og stad for gravferd vert planlagt i eit samarbeid mellom gravferdsbyrå, prest, kyrkjeverje og gravplassforvaltninga. Time kyrkjelege fellesråd ved Kyrkjeverje koordinerer. 

Tilbake