Aktivitetar i kyrkjene våre


Denne heimesida er for Time kyrkjelege fellesråd. Ønsker du informasjon om aktivitetane i din kyrkjelyd, må du gå til deira heimesider under kyrkjelydar eller via:

 

 

 

teikning dekor

 

 

Tilbake