Siri Vik vikarierer som kyrkjeverje ut 2023


Gunnar Bjorland Stone har permisjon 

Gunnar og Siri

Gunnar Bjorland Stone har fått innvilga permisjon frå stillinga si til 31.12.2023. Siri Vik - assisterande kyrkjeverje, vil i denne perioden vera fungerande kyrkjeverje.  

Tilbake