Kyrkjevalet 2023 - 11.september


Alle stemmer tel.

Ved å bruke di stemme i kyrkjevalet kan du vere med å forme Den Norske Kyrkja (DNK) - der du bur, i regionen, over heile landet.

Førehandsstemming frå 10 august - digitalt eller fysisk 

Dei som er over 15 år eller eldre og medlem i Den norske kyrkja kan stemme ved kyrkjevalet.

 • Du kan sjekke om du er medlem på kirken.no/medlem. Her kan du også melde deg inn. Du kan stemme ved soknerådsvalet i det soknet du er registrert.
 • Du kan førehandsstemme i fysisk lokale 10. august til 8. september. Den digitale førehandsstemminga er open frå 10. august til 6. september.
  • Ønsker du å stemme digitalt, logg deg på www.kirkevalget.no og avlegg di stemme. 
  • Ønsker du å førehandsstemme i fysisk, kan du gjere dette på kyrkjekontoret (Erlandsbakken 6, Bryne) mellom kl. 09.00 til 14.00 måndagar til fredagar frå 10. august til 8. september, samt siste torsdag i august - 31.8.23 kl. 15.00 - 20.00.
  • Det skal vere mogleg å førehandsstemme i samband med gudsteneste minst ein sundag i perioden for førehandsstemming. Datoar vil bli publisert.
  • Skal du førehandsstemme i anna sokn enn der du er registrert, må dette gjerast seinast 1. september. 
  • Har du førehandsstemt kan du ikkje stemme på ny på valdagen

For meir informasjon om lister, supplerande nominasjon og valget generelt, sjå www.kirken.no/valg  og heimesida til din lokale kyrkjelyd:

Bryne sokn

Time sokn

Undheim sokn

Tilbake