Kort om konfirmasjon


 • Alle kan delta i konfirmajonstida
 • Opplegget går over åtte månader
 • Høgdepunkter er konfirmasjonsdagen
 • Påmeldinga skjer det året ein går i åttande klasse
 • Dei fleste blir konfirmerte det året dei går i niande klasse
 • Det finst mange grunnar til å velje konfirmasjon i kyrkja, blant dei er tradisjon, utforske tru og meininga med livet og kva kristendome er
 • Det blir ikkje stilt krav til kva du meiner eller kva du trur på
 • Du får refelktere og tenkje kristisk
 • Du lærer om kristen tru, men også tema som klima, rettferd, sjølvbilete og identitet
 • Det einaste kravet for å bli konfirmert er å vere døypt, og det kan du bli i løpet av året
 • Meir om konfirmasjon i kyrkja finn du pp kyrkja.no/konfirmasjon
Tilbake