Kva er konfirmasjon


Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjere sterk»

Eit høgdepunkt i konfirmasjonsgudstenesta er når det blir bedt ei bøn for deg. I bøna ber vi Gud om å velsigne deg og å styrke deg på din veg vidare i livet. Det viktigaste med konfirmasjonstida er å vere ein del av eit fellesskap og bli betre kjent med den kristne trua. Konfirmasjonen er ei påminning om at Gud i dåpen sa ja til å vere ein del av ditt liv.

Tilbake