Ikkje døypt ? - ikkje eit problem !


Er du ikkje døypt og lurer på om du likevel kan bli konfirmert i kyrkja?

Klart du kan, og du er heller ikkje ålene! Over tusen ungdomar vert kvart år døypt i forkant av konfirmasjonen. Du får god informasjon på førehand og på sjølve dåpsdagen har du med deg dine næraste i ein fin seremoni.

Ta kontakt med din lokale kyrkjelyd for meir informasjon.

Tilbake