Konfirmasjon er for ALLE


Alle er velkomne til konfirmasjonstid i kyrkja

  • Alle er velkomne til konfirmasjonstid i kyrkja– både du som trur, tviler, er usikker, ikkje trur, ikkje har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig.
  • Alle menneske er ulike, og treng ulike tilpassingar.
    • Uansett funksjonsevne har du rett til ei god konfirmanttid. Har du behov for individuell tilrettelegging, er det berre å ta kontakt med Time kyrkjekontor 51 77 00 77eller Ingfrid Time Nærland 
  • Døvekyrkjelydane har eige tilbod med undervisning på teiknspråk i teiknspråkmiljø for deg som er døv/ hørselshemma. Sjå meir på dovekirken.no
Tilbake