Besøksteneste for Bryne, Time og Undheim


Ønsker du ein besøksvenn  fra kyrkja som kjem heim til deg til avtalt tid?

Ønsker du ein besøksvenn  fra kyrkja som kjem heim til deg til avtalt tid?

Dei fleste opplever perioder i livet med einsemd, sorg og utfordringar av ulikt slag. Vi vil gjerne vera der både når livet er godt og når livet er vanskelig.

En frivillig besøksvenn kan være til stor glede for deg som sakner  mer litt sosialt i kvardagen.

Vi kan tilby besøk 1-2 gonger i måneden. Besøke kan være opptil to timar kvar gong. 

Tjenestene er gratis.

Besøksvenner kan (for eksempel)

  • Koma på besøk og slå av en prat
  • Dela eit måltid
  • Lesa i aviser og bøker
  • Vera tur-fylgje
  • Lesa i bibelen/andaktsbok og samtale om tru og liv
  • Formidla kontakt med prest/diakon dersom det er ønskjeleg

Erfaringar viser at slike besøk blir til glede både for den som får besøk og  for den som kjem.

Besøksvenner kan ikkje

  •  Erstatta tenestar  frå det offentlege
  • Utføra «vaktmeistertenestar» i heimen

Ein besøksvenn er ein fortruleg samtalepartner som har teieplikt.

 

Er dette noko for deg?

 

Ring kyrkjekontoret.

                           Tlf. 517 70 377

Eller diakoniarbeidar.

                           Tlf. 980 28 690

Eller mail: diakon@timekyrkja.n

 

 

Tilbake