Barnehagane våre


Kyrkja i Time har drive barnehagar sidan 1980 og har i dag barnehagar på Undheim og i Bryne kyrkje. Barnehagen på Undheim vart bygd i 2009 og har plass til omtrent 70 born fordelt på fire avdelingar. Barnehagen i Bryne kyrkje er kommunens nest eldste barnehage og har vore i drift sidan starten i 1980. Dette er ein ein-avdelingsbarnehage med plass til litt over 20 born.

Klikk på bileta under for å kome til barnehagane sine heimesider for meir info.

 

Barnehagen i Bryne kyrkje

Trivsel, tryggleik og tru på meistring i eige liv.

Les meir

 

Undheim barnehage

Rom for alle, blikk for den enkelte.

Les meir